Výcvik facilitace councilu

 s Holgerem Heitenem pro ženy a muže

Rozviň všechny dovednosti facilitace councilu neboli poradního kruhu pod vedením jednoho z nejzkušenějších facilitátorů a učitelů councilu v Evropě Holgera Heitena.

Zahájení výcviku jsme posunuli z března 2021 na září 2022.
Aktivní komunikaci o výcviku včetně introvečerů zahájíme na začátku roku 2022.
Pokud máte zájem se o výcviku dozvědět více, tak nám prosím nechte své kontakty ve formuláři v patičce a  o termínu introvečerů vás budeme informovat. 

Kalendář výcviku

Výcvik se skládá ze 4 modulů, 4 prodloužených víkendů od čtvrtečního podvečera do nedělního odpoledne, v rozmezí 2 let.

1. modul
22. - 25. 9. 2022

Ekocentrum Loutí
- začátek ve čtvrtek v 17 h, konec v neděli zhruba v 15 h

2. modul
9. - 12. 3. 2023

Ekocentrum Loutí
- začátek ve čtvrtek v 17 h, konec v neděli zhruba v 15 h

3. modul
28. 9. - 1. 10. 2023

Ekocentrum Loutí
- začátek ve čtvrtek v 17 h, konec v neděli zhruba v 15 h

4. modul
7. - 10. 3. 2024

Ekocentrum Loutí
- začátek ve čtvrtek v 17 h, konec v neděli zhruba v 15 h

O výcviku councilu

Poradní kruh je součástí našeho společného lidského kulturního dědictví, lidé sedají v kruhu a vypráví své příběhy pravděpodobně již desetitisíce let.

Nadace Ojai přeložila prastarou formu councilu do moderního nástroje komunikace a council si po celém světě nachází své místo v oblasti osobního rozvoje, budování komunit, školství i podnikání.

Pokud chceš vycházet z praxe councilu s původem v Nadaci Ojai a mít přístup ke všem znalostem, které tam za více než 30 let rozvinuli, a které byly obohaceny o poznatky facilitátorů sdružených v European council network (ECN), zveme Tě do tohoto výcviku.

O Holgerovi

Holger Heiten

* 1966, otec dvou dětí, bakalář sociální péče a zkušený psychoterapeut
Councilu a jeho předávání dalším dle tradice nadace Ojai se vyučil u Marlow Hotchkisse a Gigi Coyle, párovému councilu u Amber McIntyre a Davida ‚Jesse‘ Jessupa a a councilu pro školy u Joe Provisora přímo v nadací Ojai v Kalifornii. 

Holger je člen ECN (European council network) a věnuje se předávání a šíření councilové praxe dle tradice nadace Ojai v Evropě. 

Holger se rovněž věnuje přechodových rituálů,  průvodcem vision questu se naučil pod vedením Stevena Fostera a Meredith Little v School of Lost Borders v Kalifornii, a  Vereny a Haiko Nitschke v Německu. 


Holger je spoluzakladatel a vedoucí   Eschwege Institutu   a přidružené akademie „Campus Peregrini“, kde je praxe councilu živoucí částí všech aktivit.

Vzkaz od Holgera Heitena - Co council znamená pro mě?

Council je více než jen sezení a sdílení v kruhu. Je to způsob života a pozorné vnímání světa kolem nás, které pomáhá vytvářet udržitelné vztahy a komunity.

Martin Buber tvrdil, že osobní růst a dokonce i lidská existence, jsou jevy vázané na vztah, ve  kterém se alespoň dva lidé skutečně vzájemně setkají v přítomnosti, jeden druhému naslouchají, vnímají se a dávají si vzájemně důležitost. Buber řekl, že jako lidské bytosti bez takových vztahů ve skutečnosti neexistujeme.

V councilu taková pravdivá a přítomná setkání realizujeme, což je ten největší dar, který můžeme jeden druhému dát, protože tak spolu vytváříme katalyzátor osobního růstu.

Jelikož kruh postrádá hierarchii a je nenásilný, je to užitečný nástroj k tvorbě naší budoucnosti. Má mnoho podob, které jsou šité na míru tak rozdílným oblastem, jako jsou párová terapie, komunity, školy, firmy, týmová práce, zkoumání konfliktu, plánování nebo skupinové rozhodování.

Council je bezpečným místem pro nebezpečnou pravdu, kde se můžeme potkat se svými stíny. Také může být mystickým nástrojem pro vyjevení vyšší společné pravdy účastníků kruhu - pravdy , která by nikomu z účastníků v kruhu nepřišla na mysl, protože nikdo není tak moudrý, jako jsme moudří dohromady.

Střed kruhu se snadno stává posvátným místem. Lidé o něm hovoří spirituálním způsobem – krása geometrického tvaru kruhu je v tom, že každý bod na kruhu je stejně vzdálen od jeho středu a to, aniž by na to někdo upozornil, přirozeně přitahuje naši pozornost právě do středu kruhu.

Thich Nhat Hanh jednou řekl: „Nepřítel je někdo, jehož příběh ještě nebyl slyšen.“ Proto je council dokonalým nástrojem pro každý způsob začleňování nebo prevence násilí, stejně tak pro rozvoj společného základního demokratického uvědomění.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud jako lidstvo máme zvládnout výzvy blízké budoucnosti, cesta councilu k tomu významnou měrou přispěje.

S požehnáním,
Holger Heiten

Co ve výcviku získáš? 

Zažiješ council, jeho rozmanité formy a principy na vlastní kůži

Skrze prožitek se seznámíš s councilem, s jeho různými formami a aplikacemi. Seznámíš se s kořeny councilu, jeho záměrem, s jeho principy a pravidly, s rolí facilitátora councilu a dalšími rolemi v kruhu, a s dynamikou kruhu.

Rozvineš své dovednosti facilitátora councilu

Naučíš se jak používat council pro osobní rozvoj, pro komunikaci ve školách, v rodině, v partnerství, v podnikání, i pro rozhodování a seznámíš se s terapeutickým rozměrem councilu.

Získáš praktické rady jak s councilem začít a podporu to udělat

Získáš doporučení, jak s councilem začít, jak získat podporu pro tento krok v Tvém prostředí a životní situaci, budou s Tebou sdíleny zkušenosti s představením councilu v různých prostředích a situacích. Získáš také podporu od ostatních členů výcviku v rámci podpůrné skupiny.

Staneš se součástí councilové komunity

Potkáš se ve výcviku s muži a ženami, kteří vidí svět podobně jako Ty. Staneš se součástí skupiny lidí, která pracuje na rozvoji svých dovedností a prostřednictvím councilu mění svět okolo sebe. Získáš v této skupině podporu pro své záměry, kterou možná těžko ve svém životě dnes hledáš.

Organizace výcviku

Výcvik organizuje Jan Čermák, který absolvoval minulý běh tohoto výcviku, za podpory Zdeňka a Šárky Weberových kteří jsou vyškolenými facilitátory councilu a podporovateli councilu v ČR, a za podpory společnosti True Self, s.r.o. 

Zdenek a Šárka Weberovi

Zdeněk a Šárka Weberovi jsou sociální a spirituální inovátoři a mentoři. Jejich záměrem a vizí je celistvá prosperita.

Více se o nich dozvíte na www.siladuse.cz.

Jan Čermák

Jan Čermák je kouč, facilitátor mužských a smíšených kruhů v rámci Mužského kruhu Praha a mentor výcviku Mužská síla. Více na www.muzskasila.cz.

Moduly budou probíhat v angličtině a češtině. Kromě čtyř modulů, ve kterých se setkáme osobně, společně vytvoříme podpůrnou skupinu, kde budeme vzájemně sdílet naše zkušenosti s vedením councilů a kruhů on-line a případně i živě. Tuto podpůrnou skupinu povede Jan Čermák.

Vyvrcholením celého výcviku je pro každého účastníka zorganizování vlastního „mistrovského” councilu, na který pozve jiného účastníka výcviku jako pozorovatele. 

Organizátor i pozorovatel vypracují reflexi „mistrovského” councilu a budou ji sdílet s Holgerem, který poskytnou svou reflexi a návrhy pro další rozvoj a prohlubování councilové praxe.

Reference

Výcvik s Holgerem mi v mnohém upravil můj život. Cítím, že jsem zcitlivěl - lépe vnímám energii skupiny. Jsem si více vědomý mého životního času. Reflektuju ho v councilu i mimo něj, denně. Mnohem lépe než dříve se cítím ve skupině lidí, ať už ji vedu, facilituju nebo do ní vstoupím jako zcela nový/cizí člen. Dostávám krásné zpětné vazby od účastníků (nejen) kruhů a mám u toho pocit, že patří Holgerovi a měl by je slyšet. Je to krásně vnímavý člověk, který umí dobře pojmenovat vše, co se ve skupině děje a velmi pečlivě s tím nakládá tak, aby zůstávala zdravá, transparentní, plná vzájemné důvěry. Totéž umí i online. Holgerovi děkuju a to, že se při facilitaci kruhů cítím velmi uvolněný, vnímavý, přítomný.
Petr Hadačkouč a mentor osobního rozvoje a facilitátor mužských kruhů v Brně
Holgera známe a spolupracujeme s ním přes 10 let. Setkali jsme se poprvé na vision questu, který Holger vedl  ve Findhornu ve Skotsku. Holger je pro nás skutečná kapacita v oblasti councilu, vision questu, gestalt terapie a natur terapie. Je to také ohromný člověk. Vnímáme jeho velký přínos pro rozvoj councilu a vision questu v Evropě. Echswege institut, který Holger založil vnímáme jako významné centrum obou těchto praxí v Evropě.
Holger koncipuje své programy a výcviky vždy podle toho, jak se složí skupina a dělá vše pro maximální užitek účastníků a přenesení získaných poznatků do každodenního života.
Šárka a Zdenek Weberovisociální a spirituální inovátoři a mentoři
Co mě obohatilo v Holgerově výcviku? To sdílím ve videu.
Jan ČermákKouč, mentor, facilitátor councilu

Je pro Tebe tento výcvik?

  • Slyšíš volání komunikace v kruhu a chceš, aby se tato praxe stala nedílnou součástí Tvého partnerského vztahu, rodiny, komunity nebo Tvé práce?
  • Chceš se stát facilitátorem / facilitátorkou councilu a získat dovednosti, jak vést council?
  • Jsi zkušený facilitátor / facilitátorka councilu, chceš prohloubit a dále rozvíjet svou praxi councilu?
  • Chceš se stát členem rodiny facilitátorů councilu vycházející z praxe councilu založené v Ojai Foundation a spolupracovat s ostatními facilitátory sdruženými v ECN v ČR a v Evropě?
  • Cítíš, že my může být více já?

Pokud ano, tak tenhle výcvik je pro Tebe. 

Cena

Cena výcviku

Výcvik se sestává ze čtyř třídenních modulů, cena jednoho module je 7260 Kč  včetně DPH a cena celého výcviku činí 29 040 Kč včetně DPH. Možnosti, jak výcvik zaplatit:

  • Najednou celý výcvik, přičemž získáš 10% slevu a výcvik Tě tedy bude stát 26 136 Kč včetně DPH
  • Po modulech, pokud se rozhodneš pro tento způsob platby, bude Tvé místo ve výcviku rezervováno po zaplacení povinné registrace do výcviku ve výši 7260 Kč včetně DPH, která slouží k úhradě posledního modulu
  • Splátky, napište svou žádost na rozložení platby zbylé částky na měsíční splátky na info@muzskykruh.cz, minimální měsíční splátka je 2000 Kč včetně DPH. Tvé místo ve výcviku rezervováno po zaplacení povinné registrace do výcviku ve výši 7260 Kč včetně DPH, která slouží k úhradě posledního modulu

Účast na všech modulech výcviku je závazná a jako vyjádření závazku požadujeme zaplacení posledního workshopu dopředu, platba bude použita na úhradu posledního modulu - ve formuláři najdete jako položku s názvem Povinná registrace. Dále, platba při platbě po modulech na každý modul je vždy přibližně 14 dní předem. Tato praxe zaručuje účast opravdových zájemců o výcvik.

Cena ubytování a stravy

V ceně výcviku není zahrnuta cena za ubytování a stravu, která činí cca 3000 Kč za modul a platí se na místě. Ubytování je v pokojích po 4 - 6 lůžcích, každý pokoj má vlastní sociální zařízení.

Přihláška

Mapa

Ekocentrum Loutí, Rabyně - Loutí 4, 252 08 Rabyně, www.ekocentrumlouti.cz

Kontakty

True Self s.r.o.
Velké Kunratické 1314/2
148 00 Praha 4
IČ: 28384679
DIČ: CZ28384679

Kontaktujte nás
Pokud máte dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře
nebo emailem info@muzskykruh.cz.
Obchodní podmínky
© 2020 Výcvik councilu
 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.